Anket

Öğretmen Eğitiminde
Müfredatlarda
Öğretmenin Özlük Haklarında
Eğitim Politikasında
Ekonomide
Diğer
Toplam Oylama: 79
Sonuçları Göster
Pencereyi Kapat

Makaleler

12-01-2018

Türk Eğitim Sisteminde Yol Arayışları -1 Müzakere Raporu

  Eğitim siteminin sık sık değişmesine bağ…
01-11-2016

Comparing Higher Educational Students Levels On Educational Stress Management

Today, stress is at the base of our lives. It plays an active role in many different area…
24-04-2016

The Comparison of the Children Metaphors of Female Students in Preschool Teaching and Various Branches

This research aims at scrutinizing the metaphors of teacher candidates and students in various …
Tüm Makaleler


Türkiye'de Program Geliştirme Çalışmaları

Printer
Burcu Yalçın - Türkiye'de Program Geliştirme Çalışmaları
Tarihimiz bu konuda zengin

Türkiye'nin eğitim programları alanında neler yaptığı genelde Cumhuriyetle başlatılır. Fakat tarihi vesikalar ve bu alanda yapılan çalışmalar 10. yüzyıla kadar indiğimizde o günün şartlarıyla önemli çalışmalarımız olduğunu gösteriyor. 


Buna rağmen cumhuriyet dönemimize ait eğitim bilimcilerimiz ısrarla aydınlanma hareketlerimizi hep cumhuriyetle başlatıyorlar. Sanki 1923 ile birlikte bir anda ülkemizde eğitim bilimciler ve eğitimin önemini anlamışlar ortaya çıkmış gibi. 


Halbuki bundan önce Meşrutiyet dönemi ve ondan da daha evvel Tanzimat döneminde ciddi çalışmalar olduğunu biliyoruz. Hatta bundan daha da evvelinde Fatih'in Sıbyan mekteplerinde öğretmenlik yapacakların ayrı yetiştirilmelerini istediğiyle ilgili eğitim tarihçilerimizin tespitleri var. Henüz bu ayrı yetiştirmeden neyin kast edildiğine dair somut bir veriye ulaşılamasa da, bir anlayış farklılığının olduğu, Sıbyan mektebi öğretmenlerinin daha bir farklı bakışla yetiştirilmeleri gerektiğinin öneminin o dönem itibariyle anlaşıldığını biliyoruz. Bizlere düşen bu farklı bakış açılarının altında yatan saikleri tespit etmek ve eğitim bilimleri alanında tarihin kökenlerini ortaya çıkarmaktır. 


Bu maksatla eğitim bilimci gönüllü öğretim üyeleri, öğretmenler ve eğitim yönetimcilerle bir araya geldik. amaç, eğitim bir bilim olarak ne zaman fark edildi ve eğitimin kurumsallaşması ne zaman başladı, özellikle eğitim programları algısının ne zaman oluştuğu ve günümüze kadar ne şekilde evrildiğine dair bilgilere ulaşmak ve paylaşmak.

Bu maksatla aşağıda isimleri yazılı değerli eğitimciler bu çalışma içinde yer aldılar ve ilk toplantılarını yaptılar.
- Doç. Dr. Cengiz Şimşek - Program Geliştirme
- Yard. Doç. Dr. Belgin Parlakyıldız - Program Geliştirme / Okulöncesi Eğitim
- Yard. Doç. Dr. Celal Gülşen - Eğitim Yönetimi
- Emel Dinç - Eğitim Yönetimi / Öğretmen - Edebiyat
- Ayla Morgül - Eğitim Yönetimi / Öğretmen - Din kültürü, İktisat
- İmran Bayraktar - Eğitim Yönetimi / Öğretmen - Tarih
- Gülşah Ertaş - Eğitim Yönetimi / Öğretmen - Edebiyat
- Fatih Kürşat Cansu - Eğitim Yönetimi / Öğretmen - Matematik 

İki haftada bir bir araya gelecek olan grup iki aylık bir çalışmayla araştırmayı sonuçlandırmayı planlamaktadır. Concept Creative tarafından hazırlanmıştır