Anket

Öğretmen Eğitiminde
Müfredatlarda
Öğretmenin Özlük Haklarında
Eğitim Politikasında
Ekonomide
Diğer
Toplam Oylama: 79
Sonuçları Göster
Pencereyi Kapat

Makaleler

12-01-2018

Türk Eğitim Sisteminde Yol Arayışları -1 Müzakere Raporu

  Eğitim siteminin sık sık değişmesine bağ…
01-11-2016

Comparing Higher Educational Students Levels On Educational Stress Management

Today, stress is at the base of our lives. It plays an active role in many different area…
24-04-2016

The Comparison of the Children Metaphors of Female Students in Preschool Teaching and Various Branches

This research aims at scrutinizing the metaphors of teacher candidates and students in various …
Tüm Makaleler


Öğretmen Alımı Mülakat Soru Başlıkları

Printer
Burcu Yalçın - Öğretmen Alımı Mülakat Soru Başlıkları
Bilgiden ziyade tutum ve kişilikler öne çıkıyor

Öğretmen adaylarının mülakatlara hazırlanabilmesi için soru başlıkları ilgili kılavuzda açıklandı. 4 ana başlık halinde ifade edilen yeterlilik alanlarının her birinin altında performans göstergeleri de mevcut. 


Öğretmen alımlarında uygulamaya konulan mülakatlarda nelerin sorulacağı bir öğretmen adayı için merak konusu. Bir öğretmen adayı olarak yetiştirilen bu kişiler mülakatlarda da doğrudan konuyla ilgili soruların geleceğini, eğer farklı bir soru gelirse "ne alaka?" diye hemen bir şaşkınlık geçirdikleri malum. 

Fakat bilinen bir gerçek var ki, mülakatlar bilgi ölçümünün tek başına yeterli olmadığı meslek alanlarına personel seçim sürecinin vazgeçilmezidir. Bu nedenle öğretmen adaylarımıza şimdiden kendilerine bir personel edasıyla bakmaya, mülakata giderken MEB ile iş görüşmesine gidiyor edasıyla hazırlanarak gitmeye başlasalar iyi olur. 

Öğretmenlik bu güne kadar diploma alanların ve gerekli bilgi puanını toplayanların sırayla atanabildikleri bir meslek alanı olarak bilindi ve uygulandı. Bakanlığın uzun süredir bahsettiği ve üzerinde çok uğraştığı "seçimlerde farklı yolların da kullanılması" düşüncesi gittikçe daha da seçicilikten yana kayıyor. Bu beklenen bir gelişmeydi. İlerleyen yıllarda alımlarda daha seçicilik hatta daha fazla mesleki olgunluk üzerine vurgu yapılacak kriterler de eklenecek. Hem nasıl olmasın ki, okullardaki öğretmenlerin durumu, toplumsal sorunlar, PISA, TIMMS ve diğer ölçümlerde öğrenci başarılarının düşüklüğü malum. Bir de ülkece yaşanan sosyal ve ekonomik sorunları dahil edersek, her atama yapılan yere adayların gitmedikleri, gitseler de tayin istediği ya da son çare iş bıraktığı da bir gerçek. Bu nedenle tüm bu sorunlara göğüs gerebilecek, devlet politikasını meslek iş politikasına yedirmiş personel adaylarının seçilmesi zaruridir. Bu duruma bir de gelişmiş ülkelerde kimlerin nasıl öğretmen atandıklarına dair kriterlere bakılırsa Türkiye'deki çok hafif kalıyor. 

İşte Bakanlığın mülakatlarda dikkate alacağı soru yeterlilik alanları ve performans göstergeleri tablosu:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAVI YETERLİLİK ALANLARI VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 

I- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ

Puan değeri

Verilen puan

Bölüm toplamı

1 Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapar.

0-5

 

 

2 Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.

0-5

 

3 Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.

0-5

 

4 Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.

0-5

 

5 Cümleleri düzgün ve açık olup, uzun cümle içeren açıklamalar da bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dilbilgisi kurallarına uyar.

0-5

 

II- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ

Puan değeri

Verilen puan

Bölüm toplamı

1 Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanırlar.

0-5

 

 

2 Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.

0-5

 

3 Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.

0-5

 

4 Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

0-5

 

5 Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile, karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.

0-5

 

III- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI

Puan değeri

Verilen puan

Bölüm toplamı

1 Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.

0-5

 

 

2 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.

0-5

 

3 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.

0-5

 

4 Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.

0-5

 

5 Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.

0-5

 

IV- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ

Puan değeri

Verilen puan

Bölüm toplamı

1 Temsil ettiği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.

0-5

 

 

2 Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.

0-5

 

3 Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle konuşabilmektedir.

0-5

 

4 Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir. 

0-5

 

5 Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır.

0-5

 

TOPLAM PUAN

 

AÇIKLAMA

 

 


     


Kaynak: MEBConcept Creative tarafından hazırlanmıştır