Anket

Öğretmen Eğitiminde
Müfredatlarda
Öğretmenin Özlük Haklarında
Eğitim Politikasında
Ekonomide
Diğer
Toplam Oylama: 79
Sonuçları Göster
Pencereyi Kapat

Makaleler

12-01-2018

Türk Eğitim Sisteminde Yol Arayışları -1 Müzakere Raporu

  Eğitim siteminin sık sık değişmesine bağ…
01-11-2016

Comparing Higher Educational Students Levels On Educational Stress Management

Today, stress is at the base of our lives. It plays an active role in many different area…
24-04-2016

The Comparison of the Children Metaphors of Female Students in Preschool Teaching and Various Branches

This research aims at scrutinizing the metaphors of teacher candidates and students in various …
Tüm Makaleler


Sözleşmelide Öğretmen Mülakatları 2016

Printer
Burcu Yalçın - Sözleşmelide Öğretmen Mülakatları 2016
Sorular bir başka olacak

Bu yıl ülkemizin öğretmen ihtiyacı çeşitli göçler, vazgeçmeler, atılmalar ve tercihen istememeler nedeniyle değişkenlik gösteriyor. Nisan itibariyle ihtiyaç 66.574. Son yaşanan açığa almalar, ihraçlar da dikkate alınırsa bu sayıya 50.000 kişi eklemeniz gerekiyor. Tabi eğer ihraçlar devam etmezse. Bu süreçte yeni bir değişiklik olarak sözleşmeli öğretmen alımlarında mülakat sistemi gelmiş oldu. Adaylar soruların neler olacağıyla ilgili henüz bilgi sahibi değiller. 


Bakanlığımız MEBBİS Norm Modülü verilerine göre 21 Nisan 2016 tarihi itibarıyla, resmi eğitim kurumlarındaki net öğretmen ihtiyacı sayısı 66 bin 574'dür. 2015 yılı KPSS'ye girmiş ve bakanlığımızca yapılan atamalar sonrasında potansiyel öğretmen aday sayısı 349 bin 277'dir. Ücretli öğretmenlere ödenen net ücret 1.152,82 TL olup kadrolu öğretmenlere ödenen net ücret ise 2.509,10 TL'dir."


Mülakatların nasıl yapılacağı ve ne gibi soruların çıkacağına ilişkin kişisel çıkarımlar yapabilmek için mülakatın yapısı ve daha evvel mülakata girmiş adayların fikirlerinden yararlanmakta fayda var.

 


SÖZLÜ SINAV KOMİSYONLARI NEREDE KURULACAK

Bakanlık sözlü sınav komisyonunu istediği her ilde kurabilecek. Komisyon 3 üyeden oluşacak. Üyeleri bakan veya bakanın görevlendirdiği birim amiri belirleyecek.

SORULARI BAKANLIK BELİRLEYECEK

Sözlü sınavda soruları Bakanlık belirleyecek. Komisyon bu soruları adaya soracak ve bir üyenin verdiği notun aritmetik ortalamasıyla sözlü sınav başarı notu bulunacak

 

SÖZLÜ SINAV KONULARI VE AĞIRLIKLARI ŞU ŞEKİLDE OLACAK:

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %,

b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %,

ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %.

 


ÖRNEK MÜLAKAT SORULARI

1.  Formal eğitimin getirdiği yararlar neler?

2.  Kalem kağıdın yerini teknolojik aletler alsa ne gibi değişimler olur?

3.  Yaygın Eğitimin önemi nedir?

4.  Teknolojinin eğitimde olumsuz olduğu tezini nasıl çürütürsünüz?

5.  EBA ve FATİH projelerinin açılımları ve amaçları nelerdir?

6.  Tevhid-i Tedrisat Kanunu nedir? Kanun hakkında bilgi

7.  Geliri yüksek olan öğrenci ile düşük olan öğrenci arasındaki fark eğitime nasıl yansır?

8.  Ausubel Kimdir?

9.  İnternet Kullanımının öğrencilerin açısından faydaları nelerdir?

10.  Hazırbulunuşluğun ve kaygının öğrenci ve eğitime etkisi ne şekilde olur?


DAHA EVVEL MÜLAKATA GİRENLERDEN DERLENMİŞ SORULAR

1.  Ülkemizdeki halk eğitimi merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz.  Geliştirilmesi için neler yapılabilir

2.  Bir kesim nüfusun artmasının gerekli olduğunu savunuyor.  sebebi ne olabilir?

3.  İnternette ki her bilgi doğru mudur öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmasını nasil sağlarsın?

4.  Tilkinin tilki olduğunu anlayana kadar post elden gider sözünden ne anlıyorsunuz

5.  Öğretmen olarak olumlu istendik davranış nasıl kazandırabilirsiniz?

6.  “Birine 40 kere deli dersen deli olur” sözünü açıklayınız

7.  Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirdiniz? 8

8.  “Sakınan göze çöp batar” atasözünü açıklayınız

9.  Bir internet sitesi kursan ne paylaşırsın?

10.  Ülkemizdeki Halk Eğitim merkezlerinin çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Gelişimi için neler yapılabilir?

11.  EBA ile FATİH projelerinin açılımları nelerdir?

12.  Kan ve organ bağışı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

13.  Divan-ı Lügatit Türk hakkında bilgi veriniz

14.  Descartes’in “Düşünüyorum o halde varım” sözünden ne anlıyorsunuz?

15.  Eğitimin tanımındaki “İstendik davranış değişikliğini” açıklayınız

16.  Sizce kitaplar mi yoksa internetten yapılan araştırma mi daha iyi? Siz öğrencilerinize hangisini önerirsiniz?

17.  Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz, nasıl engellersiniz?

18.  Neden öğretmenlik?

19.  Nükleer santral hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olmalı mı?

20.  Yaygın eğitim ile örgün eğitimi karşılaştırınız

21.  Örgün eğitim görmemiş kişiler için yaygın eğitimle neler kazandırabilirsin?

22.  ”Tek kanatla kuş uçmaz” Sözünü açıklayınız

23.  Takip ettiğin yazarlar var mı, kimler?

24.  Sınıfta hakimiyeti nasıl sağlarsınız?

25.  Ahilik teşkilatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

26.  Köy Enstitüleri hakkında ne biliyorsunuz? Köy Enstitülerinin kapanması hakkında ne düşünüyorsunuz?

27.  Öğrencilere ders anlattınız ve seviyeleri düşük alamadılar, nasıl bir yol izlersiniz?

28.  İstanbul’un Türkiye ve dünya için önemini açıklayın

 

ADAY ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SORULARI (ÇIKMASI MUHTEMEL)

1.   Eğitimde teknolojik aletler kalem kitap defter vs yerini almalı mıdır?

2.   Örgün eğitim nedir hakkında konuşun?

3.   Çocukları boş zamanlarından hangi sosyal yayınlara yönlendirirsiniz?

4.   Sosyal medya ağı kuracak olsanız orda neler paylaşırsınız?

5.   Yaygın eğitimin önemi?

6.   Halk eğitimden yeterince yararlanıyor musunuz?

7.   Eğitim öğrencide istendik davranış değişikliğidir bundan hareketle çocuklarda istenmedik davranışlar değiştirmek için neler yapılabilir?

8.   Biyolojik olarak aklın önemi nedir?

9.   Günümüzde literatür taraması yerine internet taraması yapmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

10.  Teknolojinin eğitimde olumsuz olduğu tezini nasıl çürütürsünüz?

11.  EBA dan nasıl yararlanıyorsunuz?

12.  İnformal eğitim kendiliğinden gerçekleşen eğitim hakkında neler söylersiniz?

13.  Sürekli okuduğunuz takip ettiğiniz yazar var mı?

14.  Eğitim teknolojilerinin dersler için yararı nedir?

15.  Öğrencilerin teknoloji sayesinde internet üzerinden edindiği bilgiler ne derece güvenilirdir?

16.  İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik nedir?

17.  İnsanın toplumsallaşmasının eğitime katkısı nedir?

18.  İnternet kullanımının faydaları ve zararları nelerdir?

19.  Sınırsız bütçe verilse sınıfta teknolojik ne yaparsınız?

20.  Eğitimde kültür sürecini açıklayın?

21.  Eğitimde teknolojiyi kullanırken çocuklara nasıl yararlanmasını anlatırsınız?

22.  Halk eğitiminin tanıı ve bünyesinde açılan kurslarla ilgili bilgi?

23.  Yapılandırmalı eğitim nedir?

24.  15 yaş üstü yaygın eğitimle ilgili yapılması gerekenler?

25.  Yaygın eğitimin önemi

26.  Kalem kağıdın yerini teknolojik aletler alsa ne gibi değişim olurdu?

27.  Sınırsız bütçe verilse sınıfta teknolojik ne yaparsınız?

28.  Teknolojinin eğitimde olumsuz olduğu tezini nasıl çürütürsünüz?

29.  Eba ve Fatih projelerinin amacı açılımları

30.  Formal eğitim getirdiği yararlar neler?

31.  Geliri yüksek öğrenci ve düşük öğrenci arasındaki fark eğitime nasıl yansır?

32.  EBA’dan nasıl yararlanıyorsunuz?

33.  İnternet kullanımının yararları ve zararları nedir?

34.  Halk eğitimden yeterince yararlanıyor musunuz?

35.  İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik nedir?

36.  Eğitimde kültür sürecini açıklayın

37.  Biyolojik aklın önemi nedir?

38.  Sürekli okuduğunuz takip ettiğiniz yazar var mı?

39.  Hazır bulunuşluk ve kaygının öğrenciye, eğitime etkisi

40.  Eğitim süreci nedir, Anlatınız?

41.  Resmi yazı tebliğ süresi kaç gün?

42.  Öğrencilerin teknoloji sayesinde internet üzerinden edindiği bilgiler ne kadar güvenilirdir?

43.  15 yaş üstü yaygın eğitimle ilgili yapılması gerekenler neler?

44.  Sosyal medya ağı kuracak olsanız orada neler paylaşırsınız?

45.  Yapılandırılmalı eğitim nedir?

46.  Halk eğitimin tanımı ve bünyesinde açılan kurslarla ilgili bilgi?

47.  Çocukları boş zamanlarında hangi sosyal yayınlara yönlendirirsiniz?

48.  Örgün eğitim nedir, kısaca açıklayınız

49.  İnsanın toplumlaşmasının eğitime katkısı nedir?

50.  Eğitim teknolojilerin dersler için yararı

51.  Bilgisayar destekli eğitim olsa öğretmen seçerken nasıl kriterler belirlerdiniz?

52.  Kazanım kavrama testleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

53.  Eğitimde kalıcı davranışlar olması için neler yapılabilir?

54.  internette ödev veren öğretmenin dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir?

55.  Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarının bir arada olduğu eğitim kampüslerinin verimliliğinin arttırılması için neler yapılabilir?

56.  Teknoloji konusunda yetersiz olan bireylere ne önerirsiniz?

57.  Sınıf içi disiplin sorunu yaşarsanız bunu nasıl önlersiniz?

58.  Öğrencileri ilgi yetenek becerilerine göre yönlendirmenin önemi nedir ?

59.  Meb’ in fırsat ve imkan eşitliği ilkesinden yola çıkarak meslek liselerini değerlendiriniz

60.  Öğrencilere internet üzerinden ödev verme ve değerlendirme hakkında ne düşünüyorsunuz?

61.  Geliri yüksek öğrenci ve düşük öğrenci arasındaki fark eğitime nasıl yansır?

62.  Ekonomiyi düzeltmek için eğitim alanında neler yapılmalı?

63.  Eğitimde teknolojinin yararlan ve zararları neler?

64.  Tablet kullanımının eğitimde ölçme değerlendirme öğrenciyi izlemedeki faydası neler?

65.  Felsefenin eğitimdeki yeri nedir ?

66.  Bilgisayarın ölçme ve değerlendirmede ve de izleme de yeri nedir? Olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayın

67.  Eğitimde hiç bir aileye ve zümreye imtiyaz tanınamaz sözünü açıklayınız

68.  Sosyo Kültürel çevrenin eğitime katkısı var mıdır?

69.  sosyal medya kullanımını nasıl değerlendirirsiniz?

70.  Eğitimde sürekliliği sağlamak için neler yapılabilir?

71.  Her yerde eğitimden ne anlıyorsunuz?

72.  Teknolojinin kullanıldığı eğitim ortamıyla düz anlatımın kullanıldığı eğitim ortamı arasındaki fark nedir? Hangisi daha iyi sizce ?

73.  Öğrencilerinizin bilişsel ve devinimsel özelliklerini bilmeniz Öğretim sürecinde size ne gibi avantajlar sağlar?

74.  Akıllı tahtaların olumlu olumsuz yönleri neler?

75.  Ülkemizde eğitim acısından gelişmişlik düzeyini arttırabilmek içim nasıl eğitimciler yetiştirilmeli?

76.  Tevhidi tedrisat nedir?

77.  Çocuklar teknolojiyi nasıl kullanmalı?

78.  Çocuklara hangi yayınları tavsiye edersiniz?

79.  Eğitimde kalıcı davranışlar için neler yapılmalıdır?

80.  Ödev nasıl verilir

81.  Sistematik bilim, bilimsel bilgi ve felsefik bilgi nedir?

82.  Bilgisayarın eğitim için önemi nedir?

83.  Bedensel-Kinestetik zekâya kimler sahiptir örnek veriniz

84.  Okul öncesinin yayılamamasının nedenleri nedir?

85.  Madde bağımlılığını önlemek için neler yapılmalı?

86.  Eğitimde videonun olumlu ve olumsuz etkileri?

87.  Farabi’nin eğitim sistemi hakkındaki görüşleri Hakkında ne düşünüyorsunuz?

88.  Aile reisi, öğretmen ve devlet başkanının eğitimdeki rolü nedir?

89.  Ekonominin eğitimdeki rolünü açıklayınız

90.  Mobil uygulamaların proje açısından olumlu ve olumsuz yanlarını değerlendiriniz

91.  İbni Sina’nın eğitim sistemi hakkındaki görüşleri Hakkında ne düşünüyorsunuz?

92.  Sosyal beceri ve kişilerle iletişim olarak teknolojiden nasıl faydalanırız?

93.  Çoklu zekâ kuramı doğacı zekâ ve teknolojinin eğitime etkileri neler?

94.  Eğitimde teknolojik aletler kalem kitap defter vs … yerini almalı mıdır?

95.  Sosyal medya ağı kuracak olsanız orda neler paylaşırsınız? 

96.  Eğitim öğrencide istendik davranış değişikliğidir bundan hareketle çocuklarda istenmedik davranışlar değiştirmek için neler yapılabilir?

97.  Günümüzde literatür taraması yerine internet taraması yapmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

98.  İnformal eğitim kendiliğinden gerçekleşen eğitim hakkında neler söylersiniz?

 


YÖNETMELİK

3 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 29790

 

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli öğretmenleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan: Öğretmen adaylarının mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak Bakanlık tarafından belirlenen atanabilecekleri alanları,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

ç) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki; okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü örgün eğitim kurumları ve örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü yaygın eğitim kurumlarını,

d) Görev yeri: Görevin yapıldığı eğitim kurumunu,

e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) Pedagojik formasyon: Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan ve öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı,

g) Sözleşmeli öğretmen: Milli Eğitim Bakanlığının boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre sözlü sınava çağrılıp başarılı olanlar arasından süreli olarak istihdam edilenleri,

ğ) Sözlü sınav: Milli Eğitim Bakanlığınca sözleşmeli öğretmen adaylarına yönelik yapılan merkezi sınavı,

h) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen bir yıllık süreyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeli Öğretmen Pozisyonlarına Atamaya İlişkin Hükümler

 

Başvuru şartları

MADDE 5 - (1) Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mezun olunan yükseköğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması,

b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması,

c) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması,

ç) KPSS'den, atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olması,

d) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması.

 

Atama dönemleri

MADDE 6 - (1) Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına Şubat döneminde atama yapılır. Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde pozisyon imkanları ve ihtiyaç çerçevesinde bu dönem dışında da atama yapılabilir.

 

Duyuru

MADDE 7 - (1) Sözleşmeli öğretmenlik için başvuracaklarda aranacak şartlar, başvuruda bulunacakların nitelikleri, başvuru yeri, süresi, başvuruda bulunacaklardan istenecek belgeler, sözlü sınav, sınav sonuçlarının açıklanmasına yönelik süreler, itiraz süreleri ve atama ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça ilan edilecek duyuruda belirtilir.

Başvuru

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyanlar, duyuruda belirtilen süre içinde sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunabilir. Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilir.

Sözlü sınav komisyonunun oluşumu

MADDE 9 - (1) Sözlü sınav komisyonu; Bakan veya görevlendireceği birim amiri tarafından belirlenen kamu görevlilerinden oluşacak bir başkan, iki asıl ve ihtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, sınav merkezlerinde oluşturulan yedek üye havuzundan görevlendirilir.

(2) Sözlü sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Başarı puanı, her üyenin verdiği puanın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(3) Gerek görülmesi halinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir.

(4) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavlarda görev alamaz.

(5) Bakanlıkça, sözlü sınav merkezlerinde oluşturulan sözlü sınav komisyonlarının koordinasyonlarını sağlamak üzere Bakanlık merkez teşkilatı yöneticileri arasından görevlendirme yapılabilir.

(6) Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerince yürütülür.

 

Sözlü sınav komisyonunun görevleri

MADDE 10 - (1) Sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınavları, 11 inci maddede belirtilen konulardan Bakanlıkça hazırlanan ve sınav merkezlerine gönderilen sorular üzerinden yapmak ve değerlendirmek.

b) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.

c) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 

Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 11 - (1) Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %,

b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %,

ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %.

 

Sözlü sınav

MADDE 12 - (1) KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar için belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav, Bakanlıkça sözlü sınav komisyonu oluşturulması öngörülen sözlü sınav merkezlerinde yapılır.

(3) Sözlü sınava girmek isteyenler, tercihleri de dikkate alınarak belirlenen sözlü sınav merkezlerinden birinde sözlü sınava alınır.

(4) Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur.

 

Sözlü sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 13 - (1) Sözlü sınav sonuçları, tüm sınavların tamamlanmasını takiben duyuruda belirtilen süre içinde Bakanlıkça ilan edilir.

(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takiben duyuruda belirtilen süre içinde sınava girilen sınav merkezinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar sözlü sınav komisyonunca incelenerek oy çokluğu ile karara bağlanır. İtiraz sonuçları, ilgili il milli eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulur.

 

Atama başvurusu ve tercihler

MADDE 14 - (1) Sözlü sınav sonrasında sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih hakkı kazananların atama başvuruları, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren ilan edilen süre içinde elektronik ortamda alınır.

(2) Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir. Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yerleştirilemedikleri takdirde atamaları yapılmaz.

 

Atama ve görev yerinin belirlenmesi

MADDE 15 - (1) Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları, sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dahilinde elektronik ortamda gerçekleştirilir. Puan eşitliği halinde KPSS puanı üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

(2) Atamalar, Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan eğitim kurumlarına yapılır.

(3) Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması halinde sözleşmeli öğretmenlerin görev yerleri, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince alanında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları olacak şekilde belirlenir.

(4) Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il/ilçe milli eğitim müdürleri arasında sözleşme imzalanır.

(5) İlan edilen kontenjanlardan atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi gibi sebeplerle boşalan pozisyonlara, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı usulle atama yapılabilir.

 

Tebligat ve göreve başlama

MADDE 16 - (1) Ataması yapılanlara, 11/2/1952 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılır. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlar.

(2) Göreve başlatılma sırasında taraflar arasında hizmet sözleşmesi imzalanır. Sözleşme imzalayanlar görev aldıkları eğitim kurumlarında alanları itibariyle norm kadrolarla ilişkilendirilir.

(3) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilir. Ataması iptal edilenler ile göreve başlayıp da dört yıl içinde görevinden ayrılanlar, atamalarının iptal edildiği veya ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adaylık, Yer Değiştirme ve Öğretmen Kadrosuna Atama

Adaylık

MADDE 17 - (1) Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yapılacak planlama doğrultusunda adaylık eğitimine tabi tutulur.

 

İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri

MADDE 18 - (1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması halinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilir.

(2) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valiliklerce atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri halinde sona erer.

 

Öğretmen kadrosuna atama

MADDE 19 - (1) Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşmeli Öğretmenlerin Yükümlülük ve Hakları

Sözleşmeli öğretmenlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 20 - (1) Sözleşmeli öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumlarındaki emsali kadrolu alan öğretmenleri için öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Sözleşmeli öğretmenlerin mali hakları

MADDE 21 - (1) Sözleşmeli öğretmenlerin mali hakları ile ilgili iş ve işlemler Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşmenin feshi ve sona ermesi

MADDE 22 - (1) Sözleşmeli öğretmenlerden;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların veya bu şartlardan herhangi birini görevleri sırasında kaybedenlerin,

b) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre her yıl yapılacak performans değerlendirmesinde başarılı olamayanların,

sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilir.

(2) Sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(3) Sözleşmeli öğretmenler, bir ay önceden yazılı ihbar ile sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

 

Yeniden hizmete alınma

MADDE 23 - (1) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli öğretmenlerin pozisyonu saklı tutulur ve bunlar istekleri halinde ayrıldıkları eğitim kurumunda yeniden hizmete alınır.

(2) Yeniden hizmete alınacak sözleşmeli öğretmenlerin;

a) Sözleşmelerinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olmaları,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere yazılı talepte bulunmaları,

gerekir.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre yazılı talepte bulunanlar, yazılı taleplerini takip eden en geç otuz gün içinde sözleşmeli öğretmenliğe döndürülür.

(4) Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek sözleşmeli öğretmenler ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

(5) Sözleşmeli öğretmenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunamaz.

 

İzinler

MADDE 24 - (1) Sözleşmeli öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılır. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.

(2) Sözleşmeli öğretmenlerin hastalık ve mazeret izinleri, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlendiği şekilde verilir.

 

Sözleşme süresi

MADDE 25 - (1) Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşme süreleri bir yıllık yapılır. Bir yılın sonunda sözleşmesi feshedilmeyenlerin sözleşme süreleri takip eden yıl için de geçerlidir. Bu süre dört yılı geçemez.

 

Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem

MADDE 26 - (1) Sözleşmeli öğretmenlerden haklarında yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda atamalarına ilişkin bilgi ve belgeleri gerçeğe uygun olarak düzenlemediği tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilir ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yürürlük

MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

 Concept Creative tarafından hazırlanmıştır